HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag 24. febr. 2011
Kjempegodt år for Hedrum Historielag
 
Nytt styre 2011: Styret for Hedrum historielag i 2011. Stående fra venstre: Ragnhild Tidemansen, Egil Hem, Kolbjørn Næss, Solveig Støvland og Kristian Røed. Foran sitter leder Arne Solem. Åsta Herland var ikke til stede.
Arne Solem og Sigurd Lundal: Sigurd Lundal mottar fortjente blomster fra Arne Solem for en kjempeinnsats som tunsjef gjennom mange år.
Æresmedlemmer: Her ser vi de fire nye æresmedlemmene, sammen med lederen. Fra venstre leder Arne Solem, Kjell Aasrum, Jacob Rauan, Anton Tutvedt og Leif Fjære.
Håkon Næss og Arne Solem: Håkon Næss overrekker gavebrev fra Boye Thorsens stiftelse på kr. 50 000,-. Arne Solem er glad mottaker.
Kjell Håkestad og sønn: Philip og Kjell Håkestad underholdt med vakker sang og musikk.
 
 
 
 
 
 
Det var en løftet og optimistisk stemning på Hedrum historielags årsmøte i går. Det skulle jo bare mangle, Årsberetningen kunne fortelle om hele 13000 besøk på Hedrum bygdetun i året som gikk, herav 575 barn gjennom Kulturskrinet. Den store aktiviteten gjenspeilte seg i en omsetning på over 700 000 kroner, og et overskudd på hele 150 000 kr. Det ble solgt grøt, pølser, vafler og lignende for 330 000 kr. Dette viser hva en kan få til når 250 mennesker står på med dugnadsinnsats. Det kommunale tilskuddet var til sammenligning på 16 000 kr. I Hedrum historielag tjener en pengene sjøl!

Det store overskuddet i 2010 kommer godt med, fordi det i 2011 skal gjøres omfattende investeringer i forskjellige brannsikringstiltak. Til dette er det gitt et betydelig tilskudd fra Larvik kommune.

Utenom bygdetunet har historielaget bl.a. arrangert 9 historiske vandringer med vel 100 deltakere pr. tur, og laget har ansvaret for vedlikehold av 10 kulturminner rundt om i bygda.

På årsmøtet ble det utnevnt 4 nye æresmedlemmer blant lagets trofaste slitere på grasrota. De har gjort en stor innsats med vedlikehold av lagets kulturminner. Nye æresmedlemmer ble Anton Tutvedt, Leif Fjære, Kjell Aasrum og Jacob Rauan.

Valgkomiteen, med Johan P. Vallestad i spissen, hadde gjort en god jobb, og den lange lista med verv til styre og komiteer ble greit fylt. Sigurd Lundal gikk av som leder for tunkomiteen, og Ragnhild Tidemansen gikk inn som ny leder. Hun ble samtidig nytt medlem av styret.

Planene for sommeren på bygdetunet er nå omtrent klare, og styret kan love mye godt program på søndagene til sommeren, med hvalfangertreffet 7. august og veteranbildagen 14. august som to av høydepunktene. Jo, Hedrum historielag er nok blant de mest aktive i Norge.

På slutten av årsmøtet kom Håkon Næss med en stor og uventet gave. Boye Thorsen, som døde i Hvarnes på 80-tallet, hadde opprettet et legat. Legates styre, med Leif Grimholt som leder, hadde besluttet å utdele kr. 50 000,- av legates midler til Hedrum historielag for investeringer ved Hedrum bygdetun.

Etter årsmøtet underholdt Philip Håkestad med sang, akkompagnert av sin far, Kjell Håkestad.