HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 16. sept. 2011
Dugnadsarbeidere takket i Hedrum Historielag
 
På bildet er det leder i Historielaget, Arne Solem, som tar en oppsummering av det som har skjedd, og frambringer en takk fra styret
 
 
 
Hedrum historielag har en aktiv sommersesong bak seg, med stor aktivitet på bygdetunet og ellers. I tillegg til vanlig drift er det gjennomført store investeringer i brannsikring med mer. Over 200 medlemmer har vært med på dugnad, og de som møtte fram, fikk sin takk på bygdetunet torsdag kveld, med lapskaus, is og gode historier om de mange originaler som levde før. (En original er det motsatte av en kopi)
.