HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag 13. april 2011
Møte om fløtningen i nedre Lågen
 
Her jobbes det under jernbanebrua med å legge tømmeret til rette ved innløpet til buntemaskinen. Veteranen Einar Sogn ser vi til høyre.
 
 
 

Det er nå 32 år siden fløtningen i Lågen ble nedlagt. I nedre del av Lågen, mellom Yttersø og Gloppe bru, var det et stort hengsle. Her ble tømmeret sortert etter kjøper og presset i store bunter for sleping videre. Onsdag 13. april blir det fløtningsmøte på brannstasjonen på Yttersø i regi av Hedrum historielag. Tor Bjørvik vil vise lysbilder fra den omfattende virksomheten på hengslet den gangen mange mann hadde sitt virke ute på Lågen, med å dra og skyve på tømmer. Han vil også intervjue folk som var med på fløtningen.

Som vanlig blir det en god kaffepause, hvor en kan prate med gamle og nye kjente, og gjenoppfriske minner, både fra fløtningen i Lågen og ellers.

Alle er selvfølgelig velkomne, medlem av historielaget eller ikke. Gratis adgang