HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Skjærtorsdag 21. april 2011

Påskefrokost på Hedrum Bygdetun
 
 
 
 
 
Skjærtorsdag inviterer Hedrum historielag til sin tradisjonelle og populære påskefrokost på Hedrum bygdetun i Kvelde. Her møtes bygdefolk og andre til uformelt samvær ved en skikkelig god frokost, med påskeegg og bakerovnsbrød, hjemmelaga prim og hvitost og mye annet godt. Egil hem vil ha ei kort opplesning, og Hanne spiller til allsang av vårsanger og påskesalmer. Alt dette for kr. 80,- pr. person. Alle er velkomne, medlem av historielaget eller ikke.