HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag 24. juli 2011
Åpen dag med sang og musikk på Bygdetunet
 
Ragnhild Tidemansen, Jostein Sundby og Reidunn Bjørnøe
 
 
 
Til tross for dårlig vær og dystre begivenheter var ca 100 mennesker innom Hedrum bygdetun på søndag. Det ble mye allsang, og her er det Ragnhild Tidemansen og Jostein Sundby som leder an, mens Reidunn Bjørnøe akkompagnerer på piano