HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag 31. juli 2011
Skogdrift på gammelt og nytt vis
Her viser trekunstneren Alexander Stangeby fra Antons Timber hvordan en kan lage kubbestol med motorsag Foto: Reidar Nordkveldemoen
Leif Arne Asbjørnrød og hans 11 år gamle vallak viste tømmerkjøring på gamlemåten
Høflig hest? Det ser ut som hesten bukker pent til familien Holt som sitter i graset, eller er det kanskje til den erfarne hestekaren Olaf Skautvedt, som står bakenfor med stokk?
Foto: Tor Bjørvik
Det var imponerende å se hvordan Lars Ragnvald Tveitan i Tveitan og Bang tynningslag med noen tastetrykk fikk noen skikkelig kvistulker til å fare gjennom kvisteaggregatet og komme ut som pene tømmerstokker uten en kvist. Tok det fem sekunder?
Kåre Aasestad (tv) og Hans Bjørk (th) hadde problemer med å samordne innsatsen da de skulle kappe en tømmerstokk med tomannssag. John Grimholt og Ragnvald Kaupang gjør sitt beste for å holde stokken rolig. Hans Olav Holt i bakgrunnen har grunn til å smile, for han en for lengst ferdig med å kappe stokken med sin tigersvans.
Tre av forgrunnsfigurene under dagens arrangement: Til venstre John Grimholt, som ledet det hele med stø hand. Videre senior-rådgiver hos Fylkesmannen i Vestfold, Ellen Finne, som snakket om skogens betydning før og nå, og Gudbrand Skuggedal, som fortalte om erfaringer fra et langt liv som jeger.
Foto: Tor Bjørvik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag fikk virkelig de ca 350 besøkende på Hedrum bygdetun se hvilken enorm forandring som har skjedd i drifta av skogen gjennom den siste mannsalder. Her ble det vist hogst med tigersvans og øks og kjøring med hest ved siden av en moderne hogstmaskin. I tillegg var det flott musikk ved Accordion Trio fra Sandefjord. Arrangementet ble gjennomført i samarbeid mellom Hedrum historielag og det nystartede Nedre Lågen skogeierområde.