HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag 17. juli 2011

Om Tysklandsbrigaden på Hedrum Bygdetun
 
Norske soldater i honnør for øverstkommanderende for allierte styrker i Europa, general D. D. Eisenhower, i 1951
 
 
 

Søndag arrangerte Hedrum historielag sin tradisjonsrike krigsveterandag. Hedrum historielag har tradisjon for å hedre våre veteraner fra krig og krise, og i år mintes de som deltok i Tysklandsbrigaden, med et arrangement på Hedrum bygdetun.

Etter siste verdenskrig, i tidsrommet 1947 til 1953 deltok Norge i okkupasjonen av Tyskland. Styrkebidraget var en brigade på ca 4000 mann. Disse ble avløst hvert halvår, følgelig har ca 50 000 nordmenn tjenestegjort på ulike steder i Tyskland i en tid preget av nylig avsluttet krig og gryende stormaktskonflikter. Blant disse er det mange fra Vestfold. Leder for Tysklandsbrigadens veteranforening i Vestfold, Per Waage, holdt kåseri, og andre veteraner fortalte om sine opplevelser fra et spennende oppdrag. Mange veteraner fra Tysklandsbrigaden nyttet anledningen til å møtes og fikk et hyggelig gjensynstreff på bygdetunet i Kvelde.

For øvrig var det underholdning ved Torstein Ruud og sønn, som spilte greske toner. Ellers ble det som vanlig mat og forfriskninger, - og alle utstillinger var åpne.