HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag 17. oktober 2012
 
Foredragsmøte: Nedlagte gårder i Kvelde/Hvarnes
Foto: Reidar Nordkveldemoen
 
 
 
 
 
 
Tor Bjørvik har gjennom mange år samlet bilder og stoff fra de mange nedlagte boplassene i distriktet vårt. Onsdag kveld presenterte han nedlagte boplasser i Kvelde og Hvarnes for et tallrikt og interessert publikum på Hedrum bygdetun. Underveis kom det verdifulle kommenarer fra folk som stammet fra disse plassene
 
 
Bosettingsmønsteret i bygdene har endra seg sterkt de seinere åra. Før bodde folk spredt over alt hvor det var et utkomme å hente, i første rekke fra jorda og skogen. Nå bor de fleste i boligfelter/tettsteder, og bruker bil eller buss til arbeidsplassen, som ofte er i byene.