HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Tirsdag 13. november 2012
 
Hedrum Historielag på Bølgen
Styret i laget som har dannet sangkor akkompagneres av Reidunn Bjørnøe på piano.
Foto: Tor Bjørvik
Representant for Larvik kommune, Gitte Lemming, som har overrakt blomster til formann og sekretær i Hedrum historielag, hhv Arne Solem og Åsta Herland. Til venstre sitter to av lagets æresmedlemmer, Sofie og Odd Steinsholt
 
 
 
 
Denne uka har foreningene i Larvik mulighet for å presentere seg på Bølgen. Tirsdag var det Hedrum historielag som fikk disponere foajeen. Laget hadde trukket ned mye av den virksomheten som normalt foregår på bygdetunet i Kvelde. Dermed ble det et historisk sus inn i kulturhuset, som nok til daglig er mer preget av glass og betong enn av historie.