HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 29. juli 2012
 
300 feiret Olsok på Bygdetunet
Arne Solem hadde helt grepet på publikum i sin tolkning av Snorre Sturlason og hans fortelling om slaget på Stiklestad

Foto: Finn Halvor Borgen
Arne Petter Ødelund må være Norges beste lur- og bukkehornblåser. At han også kan så mye av historien om disse instrumentene, gjør hans opptreden spesielt interessant
 
 
 
 

Tradisjonen med å feire Olsok sser ut til å ha sterkt fotfeste i Lågendalen. Søndag var det nærmere 300 på Hedrum bygdetun som fikk høre Snorre Sturlason/Arne Solem fortelle om slaget på Stiklestad, Arne Solem har kunnskaper om denne delen av Norgeshistorien som få andre, og kan kunsten å formidle stoffet på en engasjerende måte. I tillegg stilte Arne Petter Ødelund opp med både lur og bukkehorn. Han kunne både traktere instrumentene og fortelle om bruken av dem i tidligere tider. Når en i tillegg kan nevne at Ivar og Steinar spilte flott dansemusikk, som lokka fram dansefoten hos flere, forstår en det ble en vellykket dag på Hedrum bygdetun

 

 

Olsok, til minne om slaget på Stiklestad og hellige Olav, var i historisk tid en av de største helligdagene og viktigste merkedagene i hele det norske samfunn. Etter reformasjonen er feiringen sterkt tonet ned og glemt i mange miljøer, men i gammel bygdetradisjon har dagen overlevd som en merkedag som det er viktig å ta vare på.

 

 

 
Se også:
 
Olsok-feiring ved Hedrum Kirke
Olsok-feiring ved Halle Mølle