HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 
Postens historie i Kvelde og Hvarnes
Tegnet av Bjørn Bergene
 
 
T
 
 
 
Hedrum historielag har til jul 2012 gitt ut ei bok om postens historie i Kvelde og Hvarnes. Boka er skrevet av Eldar Sletsjø, som også har sørget for det meste av bildematerialet.
Ingen kunne vel vært mer egnet til å skrive ei slik bok enn Eldar. Selv hadde han over 45 år for Posten i Kvelde og Hvarnes, og både hans mor, Elvira, og far, Kolbjørn, var gjennom det meste av sine yrkesaktive liv knyttet til Posten. En kan trygt snakke om postfamilien Sletsjø.
Eldar starter med å ta for seg de første poståpneriene, og postruta som gikk gjennom Lågendalen, fra Larvik til Holmestrand og retur. Så fortsetter det med en beskrivelse av de lokale postrutene, poståpneriene og postbudene som kom etter hvert. Det er gjort en grundig jobb, basert på både skriftlige og muntlige kilder. De mange navn og årstall er krydret med artige episoder, som da postbudet i Farrisbygda fikk hjelp av elgbikkja til å jage to tatere som ville røve posten.

Aage Næss har gjort en god jobb med layout, og fått plass til mange gamle og nye bilder.
Boka er full av både lokalhistorie og personalhistorie, et kildeverk som hører hjemme i et hvert hjem i Lågendalen.

Den er til salgs på Hedrum bygdetun, i butikkene i Kvelde og på Ark Nordbyen. Utsalgsprisen er kr. 250,-. Eldar har overlatt sitt forfatterhonorar til historielaget, slik at inntektene ved salg av boka går til historielaget.