HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

(Årsmelding) - (Regnskap/budsjett) - (Valget side 1) - (Valget side 2)
Ny leder i Hedrum Historielag

Foto: Reidunn Bjørnøe
Åsta Herland - en god arvtager etter Arne Solem. Hun har lang erfaring i Historielaget
Kolbjørn Næss går ut av styret, men fortsetter i annet verv for Historielaget
Eldar Sletsjø ble behørig takket for sin innsats med "Postens historie"
Eldar takker spesielt sin samarbeidspartner, Åge Næss, som har gjort en fantastisk jobb og også gjort det mulig å utgi denne flotte boka. Beklaget også en forglemmelse ved at Lene Marthinsen dessverre ble uteglemt i omtalen som renholder på posthuset i en periode.
Avtroppende økonomiansvarlig Åsta Herland gjennomgår og får godkjenning for
regnskap 2012 og budsjett 2013
Hans Olav Holt går ut fra styret, men fortsetter i annet verv for Historielaget
Gullbrand Næss går ut av tunkomiteen
Johan Emil Ringdal går ut av valgkomiteen
Sekretær Egil Hem leser og får godkjenning av årsrapporten
Foto: Reidunn Bjørnøe
 
Så litt kaffekos...
Foto: Reidunn Bjørnøe
 
 
 
 
 
 
 
 

Hedrum Historielag avholdt årsmøte på Bygdetunet i Kvelde mandag 18.2.. Det møtte opp ca 60 medlemmer til tross for en uvanlig møtedag og dårlig vær.

Årsmøtet ble ledet av Arne Solem.

Årsberetningen var meget fyldig og viste et formidabelt arbeid utført i det vesentlige på dugnad.

Besøkstallet på Tunet var ca 13.000 med veteranbildagen som største søndag med vel 1800 besøkende. Gjennom året har det vært 8 forskjellige kurs med bl a flisefatkurs, vevkurs og knivkurs som de mest populære.
Se film fra diverse kurs

Regnskap og budsjett ble lagt fram og godkjent av årsmøtet.
Og laget kunne skilte med historiens beste resultat: et overskudd på over 300´!

Eldar Sletsjø ble æret for sin donasjon til laget ved overskudd på boka hans, "Postens historie i Kvelde og Hvarnes"

Formann gjennom 5 år, Arne Solem, ønsket ikke gjenvalg og ble takket for innsatsen med blomster, bilder, tale og sang.
Det nye styret i Hedrum Historielag består av:
Leder Åsta Herland, styremedlemmer: Egil Hem, Kristian Rød, Ragnhild Tidemansen, Solveig H. Støvland, Hans Gjone, Per Dag Nordkvelle, varamedlemmer: Laila Ludvigsen og Reidun Ragnhildrød