HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 14. juli 2013
 
Krigsveterandagen

Foto: Tor Bjørvik
Foredragsholderne, Arvid Fjære (opprinnelig fra Hedrum), takket av dagens hovedansvarlige på bygdetunet, Arne Solem

 
 
 
 
Det lever stadig færre av de som var med under siste krig i Norge. Til gjengjeld har det kommet mange som har vært med på norske krigsoperasjoner i andre land etter krigen, med sikte på å skape fred i vedkommende område.
Søndag var mange av veteranene samlet på Hedrum bygdetun, på det årlige veterantreffet