HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 21. mars 2013
 
Laksefiskehistorie på Bygdetunet

Foto: Tor Bjørvik
Møteleder Kolbjørn Næss orienterer. Kolbjørn var i mange år lakseoppkjøper i Lågen, og har personlig kjennskap til mange av flåtefiskene.
 
Det såkalte Mørkefisket ligger ved Lauvmoa, og det er Eftedalgårdene vi ser i bakgrunnen. Bildet er fra 1960-tallet. Fisket er fremdeles i bruk
 
 
 
Det ble en skikkelig laksehistorisk kveld på Hedrum bygdetun på torsdag. Blant de ca 50 frammøtte var det mange med mye kunnskap om de gamle historiske laksefiskene i Lågen, og noen hadde også med seg gamle bilder fra laksefisket. Samtidig som det ble vist bilder fra de forskjellige fiskene, noterte Kolbjørn Næss ned det som kom fram av opplysninger fra lokalkjente folk som var til stede.Og her kom det fram mye som aldri har vært notert ned. Dette kan være starten på ei bok om laksefisket i Lågen.