HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 21. juli 2013
 
Varden trekkspill på søndag

Foto: Tor Bjørvik
Mor og sønn, Henny Næss og Ole Rasmus Bjerke, underholdt med folketoner, klassisk og nyere musikk på bratsj og gitar

Foto: Tor Bjørvik
Eli Moen fra Hvarnes holdt talen fra utflytterne. Her sitter hun sammen med dagens programleder, Odd Bjerke. Bak Eli sitter Harald A. Holm i samtale med Randa Helgeland
 
 
Ca 150 mennesker fant veien til utflytterdagen på Hedrum bygdetun på søndag