HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Fredag, 14. februar 2014
 
Årsmøte
 

Hedrum historielag hadde sitt årsmøte på Hedrum bygdetun fredag kveld, med snaut 50 medlemmer til stede.
Årsberetningen kunne fortelle om hele 13000 besøk på Hedrum bygdetun i året som gikk, herav ca 500 barn gjennom Kulturskrinet.
Den store aktiviteten gjenspeilte seg i en omsetning på like oppunder en million kroner, og et overskudd på hele 150 000 kr.
Det ble solgt grøt, pølser, vafler og lignende for nesten 300 000 kr. Dette viser hva en kan få til når 300 mennesker står på med dugnadsinnsats.
Det kommunale driftstilskuddet var til sammenligning på 20000 kr. I Hedrum historielag tjener en pengene sjøl!

Største investering i 2013 var nytt lydanlegg til kr. 147.000,-.
Særlig på sommersøndagene er god lyd en forutsetning for et vellykka arrangement.

Utenom bygdetunet har historielaget bl.a. arrangert 9 historiske vandringer med ca 80 deltakere pr. tur, og laget har ansvaret for vedlikehold av 10 kulturminner rundt om i bygda.

Et forslag fra styret om å overføre arkivmateriale til Vestfoldarkivet ble vedtatt utsatt.

Valgkomiteen, med Astrid Roligheten i spissen, hadde hatt en ganske lett jobb, i det alle styremedlemmer som sto på valg, tok gjenvalg.

Styret består altså fremdeles av

Leder Åsta Herland,
nestleder Kristian Røed,
kasserer Hans S. Gjone,
sekretær Egil Hem, og
styremedlemmer Ragnhild Tidemansen, Solveig Hvaal Støvland og Per Dag Nordkvelde. Varamedlemmer er Laila Ludvigsen og Reidun Ragnhildrød.
Også i de forskjellige komiteene og arbeidsgruppene ble det stort sett gjenvalg.

Planene for sommeren på bygdetunet er nå omtrent klare, og styret kan love mye godt program på søndagene til sommeren, med hvalfangertreffet 3. august og veteranbildagen 17. august som to av høydepunktene. Jo, Hedrum historielag er nok blant de mest aktive historielag i Norge