HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 20. juli 2014
 
Busshistorie på Bygdetunet

Foto: Tor Bjørvik
Her ser vi "gamle" sjåfører fra Lågendalsruta som er framme og forteller. Fra venstre: Bjørn Stavli, Gunnar Svae, Svein Halvorsen og Per Mørch Rogstad. I midten sitter Gunnar Smukkestad.
Foto: Arkiv
fra Lågendalsruta i vaskehallen i Svarstad
gamle Hvarnesbussen, fotografert først på 50-tallet. Det ser ut som de skal på skoletur. Fra Jan Einar Bredals fotosamling
 
 
 
 
Før privatbilene ble så utbredt, var det bussene som var limet som bant bygdene sammen, og skapte forbindelse mellom by og land. I Lågendalen var det den statlige Lågendalsruta som hadde rutene på vestsida av Lågen, mens det var private selskaper på østsida. Rutene hadde både passasjerer, varer og melkespann, og sjåførene handla i byen for folk som bodde langs ruta. Sjåførene blei serviceinstitusjoner, og kjente alle langs ruta.

Bussrutene var "limet" på bygdene før, før alle fikk egne biler. Bussjåførene var vikige personer, som kjente alle langs ruta.