HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Våren 2014
 
Kulturskrinet 2014
I smia viste Johan Martin Gjone hvordan en kan lage fine ting av en jernbit, og alle fikk prøve seg
Det er ingen tvil om at all melk kommer fra kua. Med separatoren kan en skille ut fløte, slik at en får magrere melk. Gerd Soveig Gjone viser at det krever kraft i armene å dra en separator slik at den går fort nok
Inger Marit Dalhaug lærer Agathe og Morris hvordan en kan lage sin egen rye
Agathe får hjelp av Anne Næss ved Monicaveven
I den gamle vevstua satt Kari Kaupang Mikkelsen (nærmest) og Sigrid Aase og fortalte om hvordan en kunne få stoffer og klær av planter som en dyrka på gården. Kari holder en kvast med linplanter
På låven fortalte Tor Arne Kommedal om alt arbeidet som var på en gård før, før det blei traktorer og melkemaskiner
Foto: Tor Bjørvik
 
 
 
 
 

Alle tredjeklassinger ved skolene i Larvik kommune kommer i løpet av tre uker nå før påske på besøk til Hedrum bygdetun. Her får de oppleve «livet i gamle dager», og får være med på forskjellig arbeid som folk dreiv med før. Dette er en del av det landsomfattende opplegget som kalles Kulturskrinet. Torsdag i forrige uke var det over 50 snille og lydhøre elever fra Østre Halsen skole som fikk lære om gamle dagers handverk og arbeid ellers. Å lære gjennom å gjøre er kanskje det som sitter best