HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 27. juli 2014
 
Lågen og laksen i sentrum
Foto: Tor Bjørvik
På en dag viet lågen, hører det hjemme med Lågendalsmusikk. Orkesteret fra Lardal, som kaller seg "Lågendølane", viderefører de gode musikktradisjonene i Lågendalen, og har tatt vare på mye god Lågendalsmusikk. Fra venstre ser vi Tom Marstein, Håvald Hustuft, Per Ståle Tjentland og Ragnar Skoglund. Til høyre ståre leder for dagen, Unni Kaupang fra historielaget
En selvfølgelig bidragsyter til historien om Lågen, er Bjørn Bergene. Han fortalte søndag om den bitre striden mellom østsidingær og vestsidingær. Ifølge Bjørn var det "møe gæernt" med vestsidingane. Bl.. a. hadde de feil farge på prammene sine. Til og med rosa prammer hadde de. Dessuten bodde de i skyggen av Jordstøyp
 
 
 
 
Lågen og laksen sto i sentrum på Hedrum bygdetun søndag. Som en avveksling fra rømmegrøten, blei det denne dagen servert nyrøyka lågalaks, og den flat i smak