HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 6. april 2014
 
Søndagskaffe "med" Olai Mathisen
Trond Frøiland hadde gjort en kjempejobb med å grave fram mest mulig fra Olai Mathisens liv

Foto: Tor Bjørvik
Det var stinn brakke i salen på bygdetunet søndag ettermiddag
Arkivfoto
I dette huset på Nordkveldemoen bodde Olai Mathisen. Dama foran huset er Jenny Nordbotten. Huset lå like vest for Lågendalsveien, der det seinere ble grustak. Det er for lengst revet
 
 
 
 

Olai Mathisen, som var svært opptatt av publisitet om sin person, ville nok likt seg på Hedrum bygdetun på søndag. Ca 140 personer møtte opp for å høre Trond Frøiland fortelle om Olai Mathisen, som kalte seg selv for Lågendalens store sønn. Til «oppmykning» spilte og sang gruppa «4-gjeves» melodiøse melodier, fra Cliff Richard til «Der bjørkorna susa».