HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Fredag, 12. februar 2015
 
Årsmøte 2015

Foto: Tor Bjørvik
Fremdeles dame på toppen i Hedrum historielag. T.v. påtroppende leder Asbjørg Holt Samuelsen. T.h. Åsta Herland, som gikk av etter to år i lederstolen. Bak står styremedlem Solveig Hvaal Støvland klar med blomsterbukett

Foto: Reidunn Bjørnøe
Det var en lydhør forsamling som fulgte årsmøte forhandlingene på Hedrum bygdetun

Foto: Reidunn Bjørnøe
Valgkommiteen
 
 
Regnskap og budsjett 2014/15
 
Årsmelding 2014
 

 

Hedrum historielag avholdt sitt årsmøte på Hedrum bygdetun torsdag kveld, med ca 60 medlemmer til stede. Sekretær Egil Hem la fram en fyldig og velskrevet årsberetning, som viste stor aktivitet på alle fronter. Ett av høydepunktene var nok utgivelsen av boka «Der rinner en kilde», som er en samling av avisartikler fra Einar Skaatan gjennom mange år.
Takket være iherdig innsats fra mange medlemmer ble det et svært godt økonomisk resultat. Det kan nevnes at bare på søndagsåpent har over 200 av lagets medlemmer vært i sving. Antall medlemmer totalt er ca 640.
Åsta Herland ønsket å fratre som leder, og som ny leder ble valgt Asbjørg Holt Samuelsen. Ellers gikk Ragnhild Tidemansen og Per Dag Nordkvelde ut av styret, mens Åge Næss og John Grimholt kom inn som nye styremedlemmer. Gjenstående i styret er nestleder Kristian Røed, sekretær Egil Hem og styremedlem Solveig Hvaal Støvland. Kristian Røed ble ny leder for Tunkomiteen etter Ragnhild Tidemansen, og John Grimholt ble ny leder for Samlingskomiteen etter Per Dag Nordkvelde.