HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 9. april 2015
 
Motstandskampen i Hedrum

Foto: Per Dag Nordkvelde
 
På bildet ser vi fra venstre kveldens møteleder, Åsta Herland, og datter til Martin Lie, Gudrun Kjølnes
 
 
 
 
 
Per Dag Nordkvelde har gjort en stor jobb med å filme og intervjue eldre mennesker i Kvelde. I 1990 var en del av de gamle hjemmefrontveteranene fra Hedrum samla på hytta til Martin Lie ved Anundsjø, og Per Dag var der med sitt opptaksutstyr. Resultatet ble en svært interessant film, hvor mange motstandsfolk fortalte om hvordan de opplevde den spennende tida på slutten av krigen. Alle er døde nå, og dermed kan ingen av dem fortelle noe mer. Filmen ble vist på Hedrum bygdetun torsdag kveld.