HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 2. april 2015
 
100 på påskefrokost skjærtorsdag

Foto: Tor Bjørvik
Unni Kaupang leda frokosten med humør og humor

Foto: Tor Bjørvik

Reidunn Bjørnøe sørga for tonefølge til sangen
 
 
 
 
På Hedrum bygdetun er det en god tradisjon at en inviterer alle til å spise frokost sammen på Skjærtorsdag. I år kom det ca 100 bygdefolk og andre, som kosa seg med bakerovnsbrød, godt smør, egg og ansjos, hvitost og prim m.m. Reidunn Bjørnøe sørga for tonefølge til sangen