HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 20. desember 2015
 
Søndagskaffe med julesang

Foto: Tor Bjørvik
 
Foto: Tor Bjørvik
 
 
 
 
 
Ca 70 mennesker trossa håndballkampen på TV, og brukte heller kvelden på bygdetunet. Ranveig Haga tente lys og leste videre med stor innlevelse fortellingen "itt no`knussel"
Her var det nydelig sang og musikk med julesmak ved Roar Tidemansen og Reidunn Bjørnøe, og juleforedrag i kjent stil ved Lågendalens store sønn, Even Sundby. Even har en folkelig Lågendalshumor som går til hjertet, som oftest via lattermusklene. Den som ikke Even klarer å rive med seg, må ha en dårlig dag.