HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 4. februar 2016
 
Årsmøte 2016

Foto: Tor Bjørvik
Alle styremedlemmer som var på valg tok gjenvalg. Her har vi samlet de entusiastiske og ivrige styremedlemmene. Bak fra venstre: Aage Næss, John Grimholt, Solveig Hvaal Støvland, Kristian Røed og Egil Hem. Foran fra venstre: Laila Ludvigsen, Asbjørg Holt Samuelsen og Hanne Gade Ringdal. Laila Ludvigsen gikk ut som varamann, og Runar Håkonsen kom inn i hennes sted.

Foto: Reidunn Bjørnøe
Ragnhild Tidemansen ble også æresmedlem i Historielaget. Begge var de vel fortjent denne utmerkelsen - til stor jubel
Ragnhild har gjennom mange år vært en drivende tunsjef, og kjenner nok Hedrum bygdetun bedre enn de fleste.

Fot: Reidunn Bjørnøe
Kolbjørn Næss ble æresmedlem i Historielaget. Han er i dag leder for arkivet, og har gjennom mange år vært ei drivkraft i slektsgranskergruppa. Få, eller ingen, kjenner vel Hedrumslektene bedre enn ham.

Foto: Reidiunn Bjørnøe
Gulbrand Næss mottok også en velfortjent takk for lang og tro tjeneste i laget. Gulbrand har gjennom mange år tatt vare på alt som har stått om Hedrum historielag i avisene. Her blir han takket for innsatsen av leder Asbjørg Holt Samuelsen
 
 
 
Regnskap og budsjett 2015/16
 
Årsmelding 2015
 

 

Hedrum historielag avholdt sitt årsmøte på bygdetunet torsdag, med 55 medlemmer til stede. Sekretær Egil Hem la fram en fyldig årsberetning, som viste at laget har hatt et svært aktivt år i 2015. Ved hjelp av mange dugnadsvillige medlemmer er det lagt ned flere tusen timer i gjennomføring av en rekke arrangementer, samt vedlikehold på bygdetunet. Og de forskjellige kulturminner som historielaget har ansvaret for. Bare på sommeråpentsøndagene har 270 medlemmer vært i sving i alt.
Totalt har over 13000 mennesker vært innom bygdetunet i løpet av året som har gått, og Hedrum bygdetun har befestet sin posisjon som viktigste kulturinstitusjon i Lågendalen.
John Grimholt la fram regnskapet. Økonomien er på stell, og laget hadde i 2015 en omsetning på over
kr 800 000.
Etter at en rekke mindre investeringer på bygdetunet er tatt over drifta, viste regnskapet et mindre underskudd.