HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 29. september 2016
 
Dugnadsfest for flinke medlemmer
Foto: Tor Bjørvik
På bildet er det Frank O. Eriksen som takker fra veteranbilklubben for godt samarbeid, samtidig som han benyttet anledningen til å komme med gode historier og takke for maten. På tilhørernes ansiktsuttrykk ser det ut som om historiene falt i smak.
 
 
 
 

Hedrum historielag og Hedrum bygdetun har lagt en god og aktiv sommer bak seg. Som en belønning til de mange dugnadsarbeiderne, inviterte styret til dugnadsfest på bygdetunet på torsdag. Ca 70 møtte opp, men i alt har nærmere 300 medlemmer gjort en innsats for laget denne sesongen.

Reidunn Bjørnøe og Einar Gåsholt underholdt med sang og musikk.