HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 18. desember 2016
 
Julestemning på Bygdetunet
Dusinet har alltid et program som passer til kveldens tema. Her er det kveldens dyktige programleder, Egil Hem, som prøver å slå tonefølge
 
 
 
 
 

Ca 8o frammøtte var med og skapte julestemning på Hedrum bygdetun søndag kveld.
Sangkoret Dusinet underholdt med «julete» sanger, og Bjørn Bergene leste fra si nye bok «Han pene fra by'n». Her fikk vi greie på at han pene var fra Sandefjord, og hadde vært på hvalfangst. Under våronn på Bergene fikk han den forferdelige skjebne å bli overkjørt av konkestokken, men overlevde, om enn med noe redusert ytre. At det b lei sendt bud etter jordmora, skyldtes bare at hun bodde nærmere Bergene enn doktoren.
Det er vel ingen nålevende som kan skildre slike dramatiske hendelser som Bjørn.