HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 26. juni 2016
 
Sesongåpning og gudstjeneste

Foto:Arkiv
 
 
 
 
 
 
 

 

Tradisjonen tro, startet Hedrum historielag sommersesongen sist søndag, med felles gudstjeneste for Hedrum prestegjeld.

Regnværet gjorde at gudstjenesten måtte foregå innendørs. Ca 100 mennesker fikk være med på en flott gudstjeneste, og hovedpersonen var dåpsbarnet, 11-årige Mathias Skaug-Komma. Forrettende prest var Thorir Thorsteinson, organist Arthur Nygård og sang av Dusinet. Tora Kjeldsen fungerte som kirketjener og tekstleser.

Sommersesongen på bygdetunet er i gang og forsetter med sommeråpent hver søndag til og med 28. august.