HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 28. februar 2016
 
Visesang og boklansering

Foto: Olav Nordheim
Arne O Hagtvedt fotografert sammen med sin tante, Åse Allum f Hagtvedt, som er den eneste som lever av Olav Hagtvedts søsken

Foto: Hanne Gade Ringdal
Einar Berntsen er kjent i visemiljøet i Larvik
 
 
 
 

 

100 på søndagskaffe på Hedrum bygdetun

Folk kom fra nær og fjern tiil ettermiddagsunderholdningen på bygdetunet søndag. Einar Berntsen (se bilde 016) fenget med sine viser fra hverdagslivet. Arne O. Hagtvedt presenterte sin nye bok om sin onkel, Olav Hagtvedt, som ble borte under krigen. Olav dro til Scotland under krigen, og her ble han mannskap om bord i en av fiskeskøytene som fraktet norske sabotører fra England til Norge. På en tur i april 1942 ble skøyta som Olav var om bord i, sporløst borte, og ingen har seinere sett hverken skøyta eller mannskapet. Etter mange års nitidig etterforskning har Arne O. Hagtvedt funnet løsningen på gåten.