HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 23. februar 2017
 
Årsmøte 2017
Informasjon om avholdt årsmøte kommer litt senere ... Benytt linkene på høyre side
 
 
 
 
 
 
 
 
FORHÅNDSOMTALE

De som på forhånd ønsker nærmere opplysninger om årsmøtet, kan få dette ved henvendelse
til sekretæren, tlf. 970 68 322 eller e-post: post@hhl.no
Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før møtet. Dette kan rettes til Asbjørg Holt Samuelsen (leder), Langesgt. 3 E, 3264 Larvik ( 900 76 850) eller
leder@hhl.no eller til Egil Hem (sekretær), Østsideveien 563, 3275 Svarstad. Tlf. og e-post ovenfor.

Styret ønsker på årsmøtet å drøfte plassituasjonen og evt. utbygging av Tunet.

                                                   Etter møtet blir det en enkel bevertning

 
 
 
 
Saksliste
 
Regnskap og budsjett 2016/17
 
Årsmelding
 

Valgresultat