HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 26. oktober 2017
 
Hans Holmen-kveld

Foto: Tor Bjørvik
Denne statuen av bygdebokforfatteren Lorens Berg står idyllisk, men noe bortgjemt, plassert ved Gallisvannet i Kodal.
 
 
 
 
 

 

Hans Holmen, som levde fra 1878 til 1958, er nok den største kunstner som har bodd i Hedrum.
Hedrum historielag har lagt stor vekt på og få hans kunstverk fram i lyset, og i 2002 sto Holmensalen ferdig på Hedrum bygdetun.
Torsdag kveld blir det et møte på bygdetunet, hvor Hans Holmens liv og virke blir belyst. Holmen var jo svært produktiv både som billedhogger og kunstmaler. Av lokale kunstverk må nevnes Landstadmonumentet i Sandefjord, monumentet over Lorens Berg ved Gallisvannet, Ulabrandstatuen ved Ula, og krigsminnesmerkene i Hedrum og Stokke.
Per Dag Nordkvelde og Runar Håkonsen har de siste åra jobba med å kartlegge Holmens forskjellige kunstverk, og vil presentere noe av det de har funnet. Arne Bjørndal fra Kodal kjente Hans Holmen, og vil fortelle om mennesket Hans Holmen, og ikke minst om det han malte i Kodal kirke, som dessverre ble overmalt.
At Holmen også hadde ei lyrisk åre, er mindre kjent, men Nordkvelde og Håkonsen har funnet over 60 etterlatte dikt. Egil Hem vil lese et par av dem.
Det blir denne gangen kafe, med salg av kaffe og kaker