HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 16. juli 2017
 
Krigsveteraner på Bygdetunet

Foto: Tor Bjørvik
Fra et tidligere krigsveterantreff på Hedrum bygdetun. Taleren på søndag, Arne Solem, står til venstre.
 
 
 
 
 

 

Mange år etter den 2. verdenskrig var prega av internasjonale spenninger, ikke minst mellom øst og vest, og mange nordmenn var ute i internasjonal tjeneste. En av dem som har fulgt denne spenningen på nært hold, er Arne Solem, tidligere oberstløytnant i Telemark regiment. Søndag vil han holde et foredrag på Hedrum bygdetun, som han har kalt «Kald krig og varme krigere, ved en av dem».
Den musikalske delen av underholdningen vil «Trio gammel reserve» stå for.
Slektsgranskergruppa er som vanlig på plass med veiledning. Alle utstillinger på bygdetunet er åpne. I Holmensalen er det salgsutstilling av malerier av Hedrumkunstnere. Det blir både grøt, pølser, vafler og kaffe å få kjøpt.

Åpningstid: 12-16.

Kontaktperson:
-Tor Bjørvik, tlf 33111159, 91870875, E-post: torbjorvik@outlook.com