HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 10. desember 2017
 
Kulturkveld
Larvik kommune har mange kulturhus, spredt over hele kommunen. Over alt skjer det noe, og det finnes gode underholdningskrefter på det enkelte sted.

Søndag var det førjulskveld på Hedrum bygdetun, og på bildet blir de forskjellige aktørene takket av møteleder Hanne Gade Ringdal (tv). Videre mot høyre har vi Inger Rismyhr, som fortalte med stor humor fra sin barndom på østsida av Lågen, Svein Børge Haugberg som spilte fløyte og saksofon, pianist Eric Mathisen, Bjørn Bergene og Grethe Marie Johnsen, som presenterte den nye boka si, «Sirkusbjørnen fra Odberg». Her er det samla mye lokalhistorie fra Lågendalen.