HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 9. juli 2017
 
Om torsk og paver på søndag

Foto: Finn Halvor Borgen
Fra venstre Gjermund Walle, Magne Hvilen, Per Gunnar Bjørholt og Olaf Klunderud
Skagerakkærne i tidsriktig yrkeshabitt, Fra venstre Gjermund Walle, Olaf Klunderud og Per Gunnar Bjørholt
 
 
 
 
 

 

De som var på Hedrum bygdetun søndag, fikk oppleve at tørrfisk langt fra er «tørt stoff». Dag Oppen Berntsen tryllebandt forsamlingen med sin utredning om tørrfiskens sentrale plass i Norges, og Europas, historiske utvikling. «Skagerakkerane» fulgte opp med, til dels egenproduserte, viser med tema fra sjø og kyst.