HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 15. februar 2018
 
Årsmøte 2018

Det drives fortsatt godt i Hedrum historielag, og planlegging av en utvidelse av hovedbygget på Hedrum bygdetun går for fullt.

Årsberetningen for Hedrum historielag vitner om høy aktivitet hele året. På Hedrum bygdetun er mange forskjellige arbeidsgrupper i sving, så som gjenstandsgruppe, bildegruppe, arkivgruppe og slektsgranskingsgruppe. På husflidsfronten er det kurs innen flisefatfletting, treskjæring, veving, knivlaging og maling. Ei gruppe arbeider med å samle enda mer stoff om bygdekunstneren Hans Holmen.

Om sommeren er det full guffe på bygdetunet, og turer til spennende steder i bygda. 10 av Hedrums kulturminner blir ivaretatt av frivillige blant de over 600 medlemmene i historielaget. Tunkomiteen sørger for at bygdetunet til ei hver tid er i topp stand.
569 elever fra Larvikskolene besøkte bygdetunet sist vår, og fikk ei innføring i hvordan folk levde før. Historielagets hjemmeside gir ei god dekning av alle aktivitetene i laget. Totalt besøkstall for alle aktivitetene i 2017 ble ca 15500. Økonomien er under kontroll. Omsetningen i 2017 endte på kr. 827 000,-, med et lite overskudd.
Det arbeides med en større utvidelse av hovedbygget på bygdetunet. Årsmøtet gikk inn for å bevilge kr. 40 000,- til arkitektbistand for et forprosjekt.
På årsmøtet gikk Solveig Hvaal Støvland og Yngve Bordøy, samt varamedlem Hanne Gade Ringdal ut av styret. Nye styremedlemmer ble Toril Utklev og Jan Erik Kristiansen. Nytt varamedlem til styret ble Hans Olav Lunde.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saksliste
 
Regnskap og budsjett 2017/18
 
Årsmelding
 

Valgresultat