HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 6. mai 2018
 
Siste hjemkomst – 50 år siden hvalfangstens slutt
Søndag 6. mai er det 50 år siden «Kosmos IV» kom hjem til Sandefjord for siste gang og med det satte en endelig sluttstrek for norsk hvalfangst i Sørishavet. Dette vil vi gjerne markere på Hvalfangstmuseet ved å invitere til et gratis arrangement for alle interesserte. Vi viser film, foto og andre godbiter fra museets samlinger og slår av en prat med noen av de som selv var med i 1968. I tillegg benytter vi anledningen til å lansere Odd Galtelands nye bok om Godthul på Syd Georgia og Thor Dahls Hvalfangerselskaps tidlige historie.

Programmet starter klokka 13.00