HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 6. oktober 2019
Tone Grimstad om sin tid som lege
Foto: Aage Næss
Foto: Aage Næss
Foto: Aage Næss
Foto: Aage Næss
Foto: Aage Næss
Foto: Aage Næss
 
 
Søndag 6. oktober kl. 17.00 ble første søndagsåpent på Hedrum Bygdetun for i høst arrangert i Kvelde. 
Tema for kvelden var «Jobben min» og Tone Grimstad fortalte om sin tid som lege for bygdefolket i Lågendalen. Tone var lege i distriktet i over 40 år og er kjent av de fleste. 
Tone hadde mangt å fortelle fra sin tid som lege i Lågendalen, og det var tydelig at hun var engasjert av den enkelte pasienten.
Mange var møtt fram, og det ble en fin kveld. I tillegg til Tones tanker og ord, var vi også så heldige å ha vår mangeårige pianist, Hanne Odberg som spilte til sangene.
Det var bevertning og utlodning, og alle var selvfølgelig hjertelig velkommen.