HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Torsdag, 14. mars 2019
 
«I min fars fotspor – ukjente historier om Milorg.»

2.verdenskrig – historier fra Larvik, Hedrum, Lågendalen mm
7.mai 1945 glemte Rolf J. Olsen fra Larvik aldri. Han hadde bak seg instruksjon av gutta på skauen i Larvik, Hedrum, Lågendalen, Lardalsheia og flere andre steder i Norge. Forhøret med den fryktede Gestaposjefen i Oslo, Sturmbandführer Siegfried Fehmer var i gang. I mars 1945 to måneder tidligere skyter han seg ut av Gestapos rassia på meldestedet på Frogner i Oslo. Men han blir skadet under flukt og tatt. Med gipset bein til opp under armene lå han på sykestua på Grini. Nå mente Gestapo at Rolf var frisk nok til et grundig forhør. Men Rolf var taus, og rasende med hårdotter i hendene forkynner Fehmer: Du skal henrettes 9.mai…
Dette er historien om Milorg- og Lingemannen Rolf J. Olsen fra Larvik og andre Larvikfolks krigsinnsats. Det er historien om det som skjedde på de stedene han var. Milorgs hovedkvarter i Vestfold, «Majorstua», lå i Hvarnes. I «Våpensmia» Larvik ble det produsert 4000 hjemmelagde håndgranater av vikingmelkbokser på Steinsholt. Og i den gamle bryggeribygningen til faren til Thor Heyerdahl i Larvik sentrum reparerte Engolf Svendsen Døvle skadde slippvåpen for Milorg og produserte Sten-Gun-maskinpistoler – etter tegninger fra London. Og en 3m torpedo…