HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Søndag, 21. juli 2019
 
Krigsveteraner på Bygdetunet

Foto: Tor Bjørvik
 
Salen på Hedrum bygdetun var fullsatt da Hedrum historielag hadde sin årlige krigsveterandag. Einar Eskedal, en av to gjenlevende Milorg-medlemmer i Hedrum, fortalte om da de henta våpen på saga til Paul Bergene Holm. Jan Høeg (se bildet) fortalte om mange dramatiske episoder fra sin krigsdeltakelse, og Tor Bjørvik fortalte om de mange slippa som blei droppa fra engelske fly i Lågendalen. De store skaustrekningene i Lågendalen var mye brukt som dropområder for hjemmefronten i Vestfold under krigen.
 
 


Foto: Tor Bjørvik

 
Forhåndsomtale:

Krigen 1940-45 var uten tvil den mest dramatiske periode i Norges historie. Vi var besatt av en fremmed makt, mange uskyldige blei drept, og en risikerte dødsstraff for å si meninga si. 

Likevel var det mennesker som gikk inn i motstandsbevegelsen i vårt distrikt, og de gjorde en stor innsats med fare for livet. 

Hedrum historielag mener at vi aldri må glemme krigen og de som deltok. Derfor arrangerer vi hvert år en krigsveterandag på Hedrum bygdetun. Årets krigsveterandag er førstkommende søndag. Da vil Tor Bjørvik fortelle om de mange flyslippa i Lågendalen under krigen, og om de som tok imot dem. Lågendalen var et populært slippområde, for her var det store skaustrekninger langt fra folk. 

Norges veteranforbund (NVIO), som er en forening for de som har deltatt for Norge i internasjonale operasjoner, vil være representert på treffet. 

Den musikalske underholdningen vil den kjente trekkspilleren Einar Bjordam fra Bamle stå for. 

Alle avdelinger på bygdetunet vil være åpne. Det er som vanlig salg av rømmegrøt og vafler, og i «Gundas stuer» blir det som vanlig kaker og kaffe og «litt Halloi»- 

Det er nå bare to gjenlevende fra Milorg i Hedrum, og det er håp om at begge to kommer på søndag.