HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

FORMÅL

Hedrum historielags formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie. For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter i gang:

HEDRUM HISTORIELAG...

Eier og driver Hedrum bygdetun i Kvelde.
Bygdetunet er åpent søndager fra 19. juni til 4. september, med utstillinger, kulturinnslag og servering. Gratis inngang og parkering!
Arrangerer historiske turer til forskjellige steder i bygda hver onsdag om sommeren.
Medlemsgrupper arbeider med og arrangerer opplæring i veving, slektsgransking, treskjæring, kniv/slire, kurv/flisefat.
Arrangerer møter på bygdetunet og ellers, med emner fra bygda og lokalhistorien.
Arrangerer søndagskaffe på bygdetunet en søndag hver måned i vinterhalvåret.
Utgir det lokalhistoriske heftet "Heidarheim" hvert annet år.
Samarbeider med Lono Film og Video om å lage og utgi filmer med lokalhistorisk innhold.
Intervjuer eldre mennesker og gjør lydopptak.
Har ansvaret for skjøtsel av 10 kulturminner rundt om i kommunen.
Registrerer kulturminner.
Det legges ned ca 4 årsverk i dugnad hvert år. På dugnadslista for sommeren 2009 på bygdetunet sto over 250 navn.

Laget har nå 650 medlemmer.