HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 

Hedrum historielag
Bygdetunet

Vestbyåsen 1
3282 Kvelde


Postboks 29
3282 Kvelde

900 76 850
33 11 25 76
E-post: post@hhl.no

Org. nr. 988 481 866

 
Benytt gjerne skjema HER
      For mer informasjon: se
      ORGANISASJONSKART
Styret      
Asbjørg Holt Samuelsen
Leder
Valgt i 2019 for 1 år

Langesgate 3 E
3264 Larvik
Tlf. 900 76 850
E-post: asbjorg.samuelsen@hhl.no
Privat: a-sam@online.no

Unni Kaupang
Nestleder
Valgt i 2019

Kveldeveien 248
3282 Kvelde
Tlf: 915 52 090
E-post:
unni.kaupang@hhl.no
Privat: unkaup@online.no

       
  Lina Mørk
Sekretær
Valgt i 2019

 
       
  Hans S. Gjone ønsker å slippe styrerepresentasjon, men fortsetter å føre regnskapet. Hans uttreden gir plass til et nytt styremedlem
  Linda Løwe

Valgt i 2019
       

Aage Næss
Styremedlem
Valgt i 2017-2018

Nes
3282 Kvelde
Tlf. 901 88 611
E-post: aage.naess@hhl.no
Privat:hustrykk@online.no

  Torhild Utklev
Styremedlem
Valgt i 2018-2019

Greveveien 27
3257 Larvik
Tlf. 992 36 625
E-post: torhild.utklev@hhl.no
       

Jan Erik Kristiansen
Styremedlem
Valgt i 2018-2019

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post: jan.erik.kristiansen@hhl.no
Privat:janekris50@outlook.com

 

 

       
Runar Håkonsen
1.varamann
Valgt i 2018-2019


Lågendalsveien 633
3270 Larvik
Tlf: 911 52 912
E-post: runar.hakonsen@hhl.no
Privat: rthaakon@online.no
  Gerd Lisbeth Nauf
2.varamann
       
       
     
     
Utleie og Renhold    

Ragnhild Tidemansen

Valgt i 2019

Tlf: 901 50 638
E-post: utleie@hhl.no


  Les RETNINGSLINJER
       
       
Tunkomiteen      

Unni Kaupang
Leder tunkomiteen
Valgt i 2019 for 2 år

Kveldeveien 248
3282 Kvelde
Tlf: 915 52 090
E-post:

Kristian Røed
Medlem tunkomiteen vedlikehjold
Valgt i 2018 for 2 år

Hedrumveien 1876
3282 Kvelde
Tlf. 33112203 / 412 74 372
E-post:kriroee2@online.no
       
 

Einar Bergan
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2019 for 2 år

 

Kjell Odberg
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2018 for 2 år


Nyveien 8 B
3282 Kvelde
Tlf. 941 35 449

       
 

Kjell Lysebo
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2016 for 2 år

Gylnaveien 9
3282 Kvelde
Tlf. 33 18 67 96

 

Svein Tangen
Medlem tunkomiteen

       

Eivind Lysebo
Medlem tunkomiteen
Valgt i 2018 for 2 år

Nyveien 8 A
3282 Kvelde
Tlf. 920 47 485
E-post: eivind@lysebo.no

 

Arnkjell Borg
Medlem Tunkomiteen
Valgt i 2086 for 2 år

Nyveien 37
3282 Kvelde
Tlf: 467 82 242
E-post:

       
Arkivgruppa      

Kolbjørn Næss
Leder av arkivgruppa
Valgt i 2015 for 2 år

Hedrumveien 1464
3282 Kvelde
Tlf. 916 43 176
E-post: kolbjorn.naess@hhl.no

Jan Erik Kristiansen
Nestleder
Valgt i 2017 for 2 år

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post:
jan.erik.kristiansen@hhl.no

       
  Lillian Kristine Olsen    
       
Bildegruppa    
Solveig Hvaal Støvland
Leder
Åsta Herland
       
  Kari Anne Bergland   Reidun Ragnhildrød
       
  Per Dag Nordkvelde    
       
Samlingskomiteen    

Jan Erik Kristiansen
Leder
Valgt i 2019 for 2 år

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post: jan.erik.kristiansen@hhl.no

Kolbjørn Næss
Nestleder
Valgt 2017

Hedrumveien 1464
3282 Kvelde
Tlf. 916 43 176
E-post:
kolbjorn.naess@hhl.no

       
  Reidun Ragnhildrød
Valgt i 2019 for 2 år

  Ove Holm

Valgt i 2019 for 2 år
       
  Erland Svae

Valgt i 2019 for 2 år
 

 

       
Gjenstands-
gruppa
     
  Ove Holm
Leder
Valgt i 2019 for 2 år
  Arne Hellenes

       
Åsta Herland

Valgt i 2019 for 2 år

Kveldeveien 252 Herlands Hage
3282 Kvelde
Tlf. 951 79 324
E-post: aasta.herland@hhl.no
Asbjørg Holt Samuelsen

Valgt i 2019 for 1 år

Langesgate 3 E
3264 Larvik
Tlf. 900 76 850
E-post: asbjorg.samuelsen@hhl.no
Privat: a-sam@online.no
       
Ragnhild Tidemansen

Valgt i 2019 for 2 år
   
       
Slektsgranskingsgruppa    
       
Jan Erik Kristiansen
Leder
Valgt 2019

Lågendalsveien 2844
3277 Steinsholt
Tlf. 907 71 153
E-post:
jan.erik.kristiansen@hhl.no
   
       
Kursansvarlig    
       

Odd Bjerke
Kursansvarlig
Valgt i 2019 for 2 år

Lågendalsveien 200
3270 Larvik
Tlf. 928 67 067
E-post: odd.bjerke@hhl.no

   
       
       
Revisorer      
 

Anders Vestrum
Medlem
Valgt 2020 - 2022

Hans Olav Holt
medlem
Valgt i 2019 for 2 år

Holtebygdveien 142
3282 Kvelde
Tlf. 942 44 955
E-post: haol-h@online.no

       
  Martin Seierstad
Medlem
Valgt i 2019 for 2 år
   
       
       
Valgkomiteen    
  Ingebjørg F Pedersen
Leder
Valgt i 2020 - 2023


  Eigil Wessel
Medlem
Valgt i 2018 - 2020
       

Egil Hem
Medlem
Valgt i 2019 - 2021

Østsideveien 563
3275 Svarstad 
Tlf. 970 68 322
E-post: egil.hem@hhl.no
Privat: egi-hem@online.no 

  Anne Næss
Vara
Valgt i 2020 - 2022
       
Holmensamling og kulturminner    
  Per Dag Nordkvelde

Valgt i 2019
  Runar Håkonsen

Valgt i 2019
       
  Egil Hem

  Bjørn Bergene
       
Brannvernansvarlig    
  X
Brannvernansvarlig

   
       
IKT-utvalget
Aage Næss
Leder
Jan-Erik Kristiansen
Sekretær
       
Runar Håkonsen
Medlem
Solveig Støvland
Medlem
       
Audun Seierstad
Fagansvarlig
   
     
Datagruppe    
Reidunn Bjørnøe
Webmaster

Rødengveien 5
3282 Kvelde
Tlf. 997 86 168

E-post:
reidunn.bjornoe@hhl.no
E-post: reidunns@me.com

Aage Næss
Leder for datagruppen


Nes
3282 Kvelde
Tlf. 901 88 611
E-post: aage.naess@hhl.no
E-post:hustrykk@online.no

       
 
   
       
Audun Seierstad
IT-medarbeider

Hedrumveien 132
3270 Larvik
Tlf. 900 50 646
E-post: audun@seierstad.com