HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Kulturminner i Hedrum

Kulturminner i Hedrum som blir vedlikeholdt og er tilrettelagt for besøk av Hedrum historielag.

1. Lunden gravfelt
2. Bergene gravfelt
3. Røvær’n bygdeborg
4. Hagnes hammerverk, Nedreverket
5. Sundby utepotetkjeller
6. Nordre Furulund seter
7. Majorstua i Hvarnes
8. Flommerkene ved Hvåra bru i Hvarnes
9. Haugen sag og mølle i Hvarnes
10.Tjuvehelleren, ytterst på Lysneshalvøya

1. Lunden gravfelt

Lunden gravfelt ved Hedrum kirke. Ca 25 gravhauger i en fin bjørkelund like nedafor kirken. Informasjonstavle. Benker utsatt.
Jacob Rauan bryner ljåen i lunden Harald Stensvold klipper gresset i Lunden
Historietur 17. august 2005 Torstein Kiil fra Vestfold fylkeskommune orienterer ved informasjonssteinen
   
 

2. Bergene gravfelt

Bergene gravfelt ved RV 304 mellom Holm og Sundet. Skilt og parkeringsplass ved veien. Ca 30 hauger. Bord, benker og opplysningstavle. Ca 150 m å gå, opp en hulvei.

 

Linker:
Skjøtsel av et kulturminne ved Kvelde skole
Kulturminnepris 2003, Østlands Posten 19.08.03

  Hulvei til Bergene gravfelt.
   
   
Nye benker er satt ut. Bergenefeltet.
   
 

3. Røvær’n bygdeborg

Røvær’n bygdeborg v/Hagtvedt. Røverhula ved stien opp til borgen. Merket sti fra Eskedal. Ca 20 min å gå. Bratt!

   
 
4. Hagnes hammerverk, Nedreverket
Hagnes hammerverk, Nedreverket. Filial av Fritzøe Jernværk. I drift 1689-1837. Bare kølaskriverens hus står igjen. Ellers er det grunnmurer etter arbeiderboliger og kølahus. Ruinene er rydda og merka. Parkeiring ved fylkesveien, hvor det står skilt. Det er mulig å kjøre ca 400 meter på gårdsvei, og da er det bare 200 meter å gå.
  Nedre Hagnesfossen under god vannføring. Her var det demning, med vassrenne til hammerhytta
Anton Tutvedt (tv) og Leif Fjære gjør en god jobb med å rydde i de gamle ruinene. Her står de i den ca 30m lange kølakjellereren. Pålsestua var bolig for hammerskriveren. Etter nedlegging av verket har den vært fast bolig frem til 1957.
   
 
5. Sundby utepotetkjeller
Sundby utepotetkjeller v/Kvelde mølle. Opplysningstavle.
  Sjur Harby ved potetkjelleren på Sundby.
   
 
6. Nordre Furulund seter
Nordre Furulund seter. Var i drift til 1952. Fjøs og mjølkebu datt etter hvert ned. Historielaget har restaurert størhuset og bygd opp nytt fjøs og ny mjølkebu. Kjør opp Musekollveien, som tar av fra RV 40 ca 2 km nord for Kvelde. (Bompenger) Ca 150 m å gå fra parkeringsplassen. Det anbefales også å gå en tur til toppen av Musekollen med flott utsikt over Kvelde, ca 15 min.
Kontaktperson: Knut Martin Furulund, tlf 33112010.
   
 

7. Majorstua
Majorstua i Hvarnes. Vinteren 1944-45 hovedkvarter for ledelsen av hjemmefronten i Vestfold. Meldinger ble sendt til og mottatt fra London, og ordrer ble sendt til hjemmestyrkene rundt om. Skilt med ”Majorstua” ca 700 m øst for Hvarnes kirke. Kjør skogbilveien til nytt skilt. Herfra ca 15 min å gå. Kontaktperson: Jørgen Hellenes, tlf 33113163.

Majorstua eies i dag av Vestfold fylkesmuseum, men forvaltes av Hedrum historielag.

Majorstua i dag. Hytta er bygd på mot syd, slik at den nå er dobbelt så stor som under krigen. Bilde:Vestfold Fykesmuseum Majorstua vinteren 1944. Bilde www.b24.no
   
Linker:
Flyslippet ved Høymyr
Nettstedet Tigers'r Revenge
Vestfold Fylkesmuseum
 
   
 
8. Flommerkene
Flommerkene ved Hvåra bru i Hvarnes. Hogd inn i fjellet v/østre brukar. Det høyeste er fra storflommen i 1927. Fin rasteplass. Merket med severdighetsskilt.
  Per Holt viser flommerkene ved Hvåra bru i Hvarnes
   
 
9. Haugen sag og mølle
Haugen sag og mølle i Hvarnes. Mølla ble nedlagt som bygdemølle i 1916, mens saga ble nedlagt i 1926. Store fundamenter og demning står igjen. Informasjonstavle. Kultursti videre forbi Ulefossen, Larviks høyeste foss.

Skilt og parkeringsplass v/RV 306, ca 1 km øst for Hvarnes skole. Ca 50 m å gå. Kontaktperson: Johan Paulus Vallestad, tlf 33113090.
  Vandring til Haugen sag og mølle.
Området er godt skiltet Ulefossen, Larviks høyeste foss. Tilrettelagt med gangbru.
Johan P Vallestad, "vaktmester" som holder kulturminnet ved like. Historielaget på befaring i området.
   
 
10.Tjuvehelleren
Tjuvehelleren, ytterst på Lysneshalvøya. En kjempestein har lagt seg over ei brei kløft og danner et tak. Under taket har det vært 171 mennesker samtidig.
Navnet kommer av at tjuver brukte denne bortgjemte helleren som skjulested.
Atkomsten er lettest fra Farris, ca 150 meter bratt opp langs gammel tømmervei.
Ellers det i alt ca 4 km å gå fra offentlig vei på høyden vest for Lysebo,først langs skogsbilvei,, så langs merket sti.
Kontaktperson: Hans Magne Lysnes, tlf 33113835.