HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 25. juli 2012
 
120 på tur til Lauvvika ved Farris
Johan Martin og Gerd Solveig Gjone ønsket velkommen til sin prektige eiendom
onsdag 25. juli.
Det ble en fantastisk sommerkveld i Lauvvika ved Farris på onsdag. Familien Gjone åpnet gjestfritt sin velholdte eiendom for alle som kom, og kunne slå seg ned på grønne plener med Farris som nærmeste nabo. I bakgrunnen skimter vi Eikenes i Kjose. Dit rodde folk fra Farrisbygda for å ta toget til Larvik. På bildet er det Egil Lysnes som forteller om de mange fordeler og viderverdigheter ved å bo i Farrisbygda og gå på Bonnegolt skole
Finn og Anne-Lise Strand bodde i Lauvvika fra 1982 til 1994, mens Finn var skogassistent hos Treschow. I dag nyter de pensjonisttilværelsen på en av Bjørntvedtgårdene i Solum. Her står de foran huset som de hadde i 12 å
Foto: Tor Bjørvik
 
 
 
Hedrum historielags onsdagstur gikk denne uka til den idylliske gården Lauvvika ved Farris. Her bodde en periode skogbestyrere og assistenter for Treschow. For noen år siden ble gården kjøpt av Johan Martin og Gerd Solveig Gjone, som har satt gården mønstergyldig i stand.

Lauvvika ligger like sør for Bonnegolt, og en kan kjøre helt fram. En kjører av fra Lågendalsveien ved Gjone, hvor det blir satt opp skilt. Derfra er det ca 9 km å kjøre.