HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 24. juli 2013
 
Onsdagsturen til Dammen i Kodal
Tunet på Dammen ble fylt opp av historieinteresserte mennesker fra Andebu, Sandefjord og Hedrum
Paul Karlsen, født 1924, var svært aktiv i Hjemmefronten i Sandefjordsdistriktet under krigen, til tross for sin unge alder. Han har også en glimrende hukommelse. Derfor var han hovedtaler på treffet onsdagskvelden. Å finne igjen stedet hvor de gjemte våpna , var imidlertid ikke så lett, nesten 70 år etterpå. Det KAN ha vært i ei hule under denne furua. Furua har vokst opp etter krigen
Foto. Tor Bjørvik

De som hadde innlegg i løpet av kvelden. Fra venstre eier Lillian Rismyhr, Kåre Rismyhr, Paul Karlsen, Oddvar Myhre og Bjarne Liverød

 

 
 
 

 

130 ble med på historietur til Kodal
Andebu fortidslag og Hedrum historielag hadde onsdag felles tur til det nedlagte småbruket Dammen (Brekkedammen) i Kodal. Det holdes godt i stand av nåværende eier, Lillian Rismyhr. Under krigen spilte stedet en viktig rolle i motstandskampen og Hjemmefrontens virksomhet. Etter krigen dreiv daværende eier, Arthur Rismyhr, litt kioskvirksomhet for turgåere