HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 3. juli 2013
 
Onsdagsturen til Nordby

Foto: Tor Bjørvik
Ingebjørg og Lars Johan Plesner foran den flotte hovedinngangen på Nordby

Foto: Tor Bjørvik
Sofie Steinsholt f. Haga, forteller fra den tida det bare var gårdsbruk i dette området. Rune Gutterød holder mikrofonen, men Lars Johan Plesner står bak til høyre

Foto. Reidar Nordkvellemoen

 
 

 

 
 
 

 

Det tradisjonelle regnværet slo også til onsdag kveld, og gjorde at bare ca 35 var med på Hedrum historielags tur til Nordby onsdag kveld. Men vi fikk komme inn i stuene i det gamle herskapshuset hvor eieren, Lars Johan Plesner, bor i dag. Hans mor, Ingebjørg, og flere slektninger og naboer fortalte historier fra livet på denne gamle storgården før. De mest "værbestandige" ble så med Sofie Steinsholt, f Haga, på en tur oppover langs Nordbybekken. Denne bekken går nå i rør, men her har det vært både kvern og vanningsdam for gartneriet på Stubberød. I dag er alt bare boliger og veier.