HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 10. juli 2013
 
90 med på turen til Skjærsjø kafé
Dagens eiere av Skjærsjø kafe er Eva f Pihl og Tor Arne Kommedal. Se mer
Skjærsjø kafe er som den var i Regines tid, selv om den nå har vært nedlagt i 16 år
Foto. Tor Bjørvik 

 

 
 
 

 

Mange minner kom fram da Hedrum historielag på onsdag arrangerte tur til den nå nedlagte Skjærsjø kafe. Her var det kafedrift i 60 år, fra Regine Pihl starta opp i 1937, til kafeen ble nedlagt i 1997. Det var også tre rom for overnatting, hvor det for det meste bodde laksefiskere i Holmfoss