HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 23. juli 2014
 
Historietur til Hafallen i Vestmarka

Foto: Tor Bjørvik
Hafallen, som de fleste gårdene i Vestmarka, ligger inneklemt mellom fjellknatter. De mange små jordene er spredt over et større område, og delvis gjengrodd
Askemyr, litt nord for Hafallen, var husmannsplass under Lunde. Den blei nedlagt for over 100 år siden. Murene ligger like inntil skiløypa. Her ser vi muren etter uthuset. Til venstre står Ole Kristoffersen, som er fra Hafallen
Det var best å holde seg i skyggen på onsdag. Legg merke til størrelsen på framhuset. Det var velholdne folk i Hafallen
 
 
 
 
Ca 70 interesserte deltok på Hedrum historeilags tur til Hafallen onsdag kveld. Hafallen var et senter i Vestmarka, for her møttes byveien og kjerkeveien, som gikk over til Lunde