HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 18. juni 2014
 
Historietur i Kvelde sentrum
Foto: arkiv
Kvelde sentrum fotografert fra nord på 1950-tallet. Til venstre ser vi litt av Lågen. Nede til venstre ligger Kvelde kirke. Kvelde mølle midt på bildet. Vestbyåsen til høyre, med Vestbymoen (bygdetunet) litt sønnafor. Boligfeltet i Brattås oppe til venstre
Det var naturlig at Kvelde, som er kirkested, tidlig ble et knutepunkt for handel. Her på Sundby ble det etablert meieri i 1860-åra. Etter hvert ble det også handel. Butikken ble overtatt av familien Herland i 1917. I 1997 ble butikken flytta til nybygget til Tore Hvidsteen, og i 1999 ble det åpna ny Spar-butikk i det nybygde Kveldesenteret
Hvidsteenfamilien dreiv gjennom mange år en omfattende virksomhet i Kvelde. Kristian Hvidsteen kom til Vestre Sundby i 1875, og starta garveri og tøffelfabrikk her. Sønnen Thorvald overtok garveriet, og starta i tillegg sagbruk, høvleri og forretning. I 1907 blei det også poståpneri. Det hele gikk med i en stor brann i 1953, men alt blei bygd opp igjen
Kvelde sag ble bygd i 1916. Alt brant opp i 1953, men ble bygd opp igjen. Først på 2000-tallet ble sag og høvleri nedlagt
Vestby skole ble bygd i 1859. Huset sto til 1980
Kvelde skole, første byggetrinn, sto ferdig i 1959. Den erstatta de gamle skolene Vestby, Nes, Lysebo og Bonnegolt. Fra 1977 har det vært full 9-årig grunnskole her. De eldste elevene fra Hvarnes går også her
Lokaltelefon for Kvelde kom ikke i stand før etter 1900. I 1909 hadde sentralbordet i Kvelde 30 linjer. I 1981 blei telefonen i Kvelde automatisert.
Ved bordet sitter fv Iren Hogstad, Marit Hedlund og Elsa Furulund. Helt til venstre stasjonsholder Gudrun Kjølnes og til høyre Reidunn Bjørnøe
Gylnarheim ble bygd med stor dugnadsinnsats av Kvelde ungdomslags medlemmer i 1908. Seinere har det skjedd flere utvidelser. I den første tida var Kvelde Avholdsforening og Kvelde Landboforening medeiere i eiendommen
Vestbymoen, her fotografert i 1915, var en vanlig bondegård. I 1984 ble husa på gården overtatt av Hedrum historielag. Med stor innsats fra medlemmene i historielaget er gården gradvis utvikla til et kultursentrum i Lågendalen
Kvelde elektriske mølle ble bygd i 1916. Den erstatta ei vanndreven mølle som lå i Kvelde fossen
 
 
 
 
 
 
 

Et fantastisk tilbud fra Larvik kommune med Roy Johansen som arrangør.
Vi var en stor gjeng som startet ferden fra Futejordet aktivitetssenter kl 10. Kan ikke skryte av mange meter tur, men det var historie bak hver en bygning og vei. Her har forretninger, bedrifter og folk levd og blomstret, og det kom mange fine historier fra Tor Bjørvik, men også fra de som den gang var en del av dette samfunnet. Åsta Herland og Ragnhild Herland kom med artige episoder fra butikken. Reidunn Bjørnøe og Gudrun Kjølnes kunne komplettere med informasjon fra Kvelde Sentral. Det var fra brann hos Hvidsteen osv osv.
Etter 2 timer med vandring og informasjon en varm junidag var det servering av lapskaus på Hedrum Bygdetun