HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

 
 
St.Hansfeiring i Kvisla

Foto: Tor Bjørvik
Ivar Moand (fele tv) og Steinar Ahlin (trekkspill th), som i mange år har spella til dans i Kvisla, fikk denne gangen forsterkning av Harry Øvretveit fra Herøya Oldermannslaug. Harry sang så det ljoma mellom fjella ved Farris
Kvislabøndene har trening i å lage fint St.Hansbål, og bålet var trygft plassert på øyrene nede ved Farris
Hyttenaboer fra Pollen i Kjose hadde tatt turen nordover Farris i egen båt, og fikk sikra seg langbord foran lavoen
Inga og Arne Dansen fra Hedrum er begge 86 år, og stortrives på dansegolvet. De må jo leve opp til navnet sitt
På den ene Kvislagården står et spesielt almetre, som er forma slik at det blir et stort rom innafor greinene, som går helt til bakken. De 37 menneskene som her er fotografert utafor treet, var inne i treet samtidig, ogennå var det nok plass til dobbelt så mange