HEDRUM BYGDETUN
ligger på gården Vestbymoen
i Kvelde sentrum.
Gården ble kjøpt av Hedrum Historielag i 1984, og gjennom en enorm dugnads-innsats fra
mange medlemmer har
dagens bygdetun blitt til

________________________

HEDRUM HISTORIELAGs
formål er å ta vare på og øke interessen for bygdas historie.
For å nå det målet, har vi en rekke tiltak og aktiviteter
i gang
........(les mer)
________________________
PUBLIKASJONER
2018 - 2019
2016 - 2017
2014 - 2015
2012 - 2013
TILBUD
alle tidligere utgivelser
________________________
________________________
________________________
________________________
Se også andre utgivelser
________________________
Last ned vår brosjyre
_________________________

Web: Reidunn Bjørnøe

Onsdag, 16. juli 2014
 
Historietur til Svindalen i Andebu
Her står Gunnar Gallis th, sammen med de tre søsknene Larsen, som bodde i Svindalen til 1955. Fra vestre Kristen Larsen, Mai Torhild Gundersen og Anne Lise Aasrum.
Områdene i Svindalen blir holdt godt vedlike av Gunnar og Astrid Gallis. Her har turdeltakerne slått seg ned i lia nedafor det gamle huset som blir kalt Gretestua etter Grete Svindalen. I dette huset har også de legendariske Setrabrødrene, Hans og Martin, bodd
Foto: Tor Bjørvik
Framhuset i Øvre Svindalen. Astrid og Gunnar Gallis sitter på trappa
 
 
 
 
Over 200 mennesker fikk en fin kveld på turen som Andebu fortidslag og Hedrum historielag arrangerte til Svindalen i Andebu. Her inne i denne bortgjemte grenda har det bodd mange interessante mennesker, og nåværende eier, Gunnar Gallis, kunne fortelle spennende historier om hvordan de levde og livnærte seg her inne. Det var f.eks. Marte Svindalen, som blei enke med små barn, og som betalte bankvekslene med å levere trenagler og rotknær til skipsvervene i Sandefjord